دعوت 43 زن ورزشکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملیبه گزارش ایرنا فهیمه سروری روز یکشنبه در نشست نواب روسای هیات های ورزشی بانوان این استان با معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در مشهد افزود: شمار زنان ورزشکار مدال آور برون مرزی استان در رشته های مختلف به 12 نفر رسیده است.
وی بیان کرد: با توجه به سیاست های وزارت ورزش و جوانان، توسعه کمی و کیفی ورزش قهرمانی و همگانی در حوزه بانوان در دستور کار قرار گرفت و در این مسیر به ورزش حرفه ای و طرح های استعدادیابی در بین بانوان نگاه ویژه ای شد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی؛ تعداد باشگاه های ورزشی بانوان استان را 34 باشگاه ذکر و بیان کرد: تلاش شده که همه ورزشکاران در باشگاه ها بیمه شوند، از این رو بیمه ورزشکاران در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد داشت.
معاون اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان اینکه 30 درصد از ورزشکاران سازمان یافته استان را زنان تشکیل می دهند، گفت: امسال شمار بانوان ورزشکار سازمان یافته در استان کاهش یافته است.
سروری اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور با کمک جامعه پزشکی و برخی سازمان های دیگر، طرح ارتقای سلامت بانوان باردار در استان اجرا شد تا فرهنگ سازی برای انجام فعالیت های ورزشی برای بانوان باردار از ماه اول تا ماه آخر بارداری انجام گیرد.
معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی کمبود فضای ورزشی، امکانات و منابع مالی را از مهمترین مشکلات حوزه ورزش بانوان در استان ذکر و بیان کرد: سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده بانوان در این استان هشت صدم مترمربع است در حالی که این میزان در کشور 17 صدم مترمربع است.
وی با اشاره به مشکلات مالی هیات های ورزشی بانوان در خراسان رضوی گفت: متاسفانه تعداد حامیان و صندوق های حمایتی از ورزش بانوان در سال جاری نسبت به پارسال کاهش یافته و باید برای تامین منابع مالی و امکانات تدبیر ویژه ای اتخاذ شود.
به گزارش ایرنا، در این نشست نواب روسای هیات های ورزشی بانوان مشکلات خود را نداشتن زمین گلف، عدم حمایت فدراسیون از ورزش روستایی، عدم پخش ورزش بانوان از سیما، نبود سالن ورزشی برای بیلیارد، کمبود امکانات ورزشی برای کوهنوردان ذکر و خواستار رفع آنها شدند.
استان 6.4 میلیون نفری خراسان رضوی 562 هزار و 680 ورزشکار سازمان یافته دارد که 30 درصد آنان بانوان هستند و 25 هزار نفر آنان بیمه ورزشی شده اند.
7489/5132
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدیانتهای پیام /*


پاسخ دهید